Home

Voor wie niet meer zelfstandig thuis kan wonen met mantelzorg of thuiszorg, heeft Huize Albertine diverse woonvormen met uiteenlopende mogelijkheden in zorg en ondersteuning. U kunt wonen  in een van onze huiselijke kleinschalige woonvoorzieningen.

Wonen:Zelfstandig wonen

Bent u op zoek naar een zelfstandig huurwoning in of rond paramaribo in een huiselijke en herkenbare omgeving? En heeft u nu of in de toekomst begeleiding of zorg nodig?

Huize Abertine verhuurt appartementen en zorgwoningen waarin u zelfstandig kunt wonen. Huurt u al bij ons en heeft u vragen over uw woning, de huur, reparaties of klachten? Wij helpen u graag. n:

Revalidatie bij Huize Albertine

De revalidatie is bedoeld voor mensen die door de complexiteit van hun aandoening(en) (tijdelijk) minder belastbaar zijn. Zowel oudere als jongere mensen kunnen voor revalidatie in aanmerking komen. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis of op aanvraag van uw huisarts wordt beoordeeld welke vorm van revalidatie het beste bij uw situatie past.

Tijdens de revalidatie werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis. Revalideren is hard werken. Wij ondersteunen u daar graag bij. Dit doen we door er voor te zorgen dat u in een veilige, professionele maar vooral ook prettige omgeving kunt werken aan uw herstel.

Kortdurend eerstelijns verblijf

Kortdurend eerstelijns verblijf is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase is tijdelijk – kortdurend – eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden.

Respijtzorg

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner, ouder of andere naaste? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is.

Dagbesteding: Dagbesteding voor ouderen

Wilt u uw dag op een prettige manier doorbrengen? Wilt u onder de mensen blijven, samen koffie drinken, bewegen, spelletjes doen, of de krant lezen? Bij huize albertine  bieden we dagbesteding voor ouderen. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken en de sfeer te proeven. Met dagbesteding bieden we ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers in het behouden van hun zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Steeds meer organisaties hechten eraan om naast hun eigen activiteiten ook iets te doen voor anderen, buiten de eigen organisatie: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). In ruil voor een ervaring of (leer)doel helpen bedrijven ons bij activiteiten en ondersteuning in projecten. De activiteiten zijn heel divers: een verfrissende wandeling van een uur, een actieve sport- en spelmiddag of

Begeleiden: Begeleiding in de wijk of bij u thuis

Heeft u behoefte aan individuele begeleiding? Begeleiding bij het omgaan met uw psychiatrische problemen? Of begeleiding bij zelfstandig wonen als u een verstandelijke beperking heeft? Ook begeleiding van uw gezin behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld als u een ziek kind heeft. Of een zware periode achter de rug heeft en de regie weer over uw leven probeert terug te krijgen.